Mata Kuliah

SEMESTER I

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MKU6301

Pendidikan Agama Islam

3

 

 

3

Module Handbook

 

MKU6302

Pendidikan Agama Katholik

 

 

 

 

Module Handbook

 

MKU6303

Pendidikan Agama Kristen

 

 

 

 

Module Handbook

 

MKU6304

Pendidikan Agama Budha

 

 

 

 

Module Handbook

MKU6305

Pendidikan Agama Hindu

 

 

 

 

Module Handbook

MKU6306

Pendidikan Agama Konghucu

 

 

 

 

Module Handbook

2

MKU6207

Pendidikan Kewarganegaraan

2

 

 

2

Module Handbook

3

MKU6211

Bahasa Inggris

2

 

 

2

Module Handbook

4

MKU6210

Statistika

2

 

 

2

Module Handbook

5

MAT6301

Logika dan Himpunan

3

 

 

3

Module Handbook

6

MAT6302

Kalkulus Diferensial

3

 

 

3

Module Handbook

7

MAT6203

Geometri Bidang

2

 

 

2

Module Handbook

8

MAT6204

Teknologi Informasi dan Komunikasi

1

1

 

2

Module Handbook

Jumlah

18

1

 

19

 

SEMESTER II

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MKU6208

Pancasila

2

 

 

2

Module Handbook

2

MKU6214

Pendidikan Sosial Budaya

2

 

 

2

Module Handbook

3

MAT6205

Teori Bilangan

2

 

 

2

Module Handbook

4

MAT6206

Geometri Ruang

2

 

 

2

Module Handbook

5

MAT6307

Kalkulus Integral

3

 

 

3

Module Handbook

6

MAT6308

Aljabar Linear

3

 

 

3

Module Handbook

7

MAT6309

Statistika lanjut

2

1

 

3

Module Handbook

8

MAT6310

Algoritma dan Pemrograman

2

1

 

3

Module Handbook

Jumlah

18

2

 

20

 

SEMESTER III

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MAT6311

Aljabar Abstrak

3

 

 

3

Module Handbook

2

MAT6312

Geometri Analitik

3

 

 

3

Module Handbook

3

MAT6313

Kalkulus Lanjut

3

 

 

3

Module Handbook

4

MAT6314

Persamaan Diferensial

3

 

 

3

Module Handbook

5

MAT6315

Teori Peluang

3

 

 

3

Module Handbook

6

MAT6316

Aplikasi Komputer

2

1

 

3

Module Handbook

7

MAT6317

Matematika Diskret

3

 

 

3

Module Handbook

Jumlah

20

1

 

21

 

SEMESTER IV

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

AMF6201

Wawasan dan Kajian MIPA

2

 

 

2

Module Handbook

2

MAT6318

Aljabar Abstrak Lanjut

3

 

 

3

Module Handbook

3

MAT6319

Pemrograman Linear

3

 

 

3

Module Handbook

4

MAT6320

Persamaan Diferensial Parsial

3

 

 

3

Module Handbook

5

MAT6321

Sistem Informasi Dan Basis Data

2

1

 

3

Module Handbook

6

MAT6322

Pemodelan Matematika

3

 

 

3

Module Handbook

7

MAT6323

Statistika Matematis

2

1

 

3

Module Handbook

Jumlah

18

2

 

20

 

SEMESTER V

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MKU6209

Bahasa Indonesia

2

 

 

2

Module Handbook

2

MAT6224

Bahasa Inggris Matematika

2

 

 

2

Module Handbook

3

MAT6325

Analisis Nyata

3

 

 

3

Module Handbook

4

MAT6326

Aljabar Linear Lanjut

3

 

 

3

Module Handbook

5

MAT6327

Analisis Regresi Terapan

2

1

 

3

Module Handbook

6

MAT6228

Geometri Transformasi

2

 

 

2

Module Handbook

7

MAT6329

Riset Operasi

3

 

 

3

Module Handbook

8

MAT6330

Analisis kompleks

3

 

 

3

Module Handbook

Jumlah

20

1

 

21

 

SEMESTER VI

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MKU6212

Kewirausahaan

1

 

1

2

Module Handbook

2

MAT6231

Sejarah Matematika

2

 

 

2

Module Handbook

3

MAT6332

Metode Numerik

2

1

 

3

Module Handbook

4

MAT6233

Analisis Nyata Lanjut

2

 

 

2

Module Handbook

5

MAT6234

Teori Graf

2

 

 

2

Module Handbook

6

MAT6335

Pemrograman Perangkat Mobile

2

1

 

3

Module Handbook

7

 

Mata Kuliah Pilihan 1

 

 

 

3

 

8

 

Mata Kuliah Pilihan 2

 

 

 

3

 

Jumlah

 

 

 

20

 

SEMESTER VII

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MKU6313

Kuliah Kerja Nyata

 

 

3

3

Module Handbook

2

PKL6302

Praktik Kerja Lapangan                    

 

 

3

3

Module Handbook

3

MAT6336

Statistika Multivariat Terapan

2

1

 

3

Module Handbook

4

MAT6237

Seminar Matematika

2

 

 

2

Module Handbook

7

 

Mata Kuliah Pilihan 3

 

 

 

3

 

8

 

Mata Kuliah Pilihan 4

 

 

 

3

 

Jumlah

 

 

 

17

 

SEMESTER VIII

No

Kode

Mata kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

1

MAT6638

Tugas Akhir Skripsi

6

 

 

6

Module Handbook

Jumlah

 

 

 

6

 

MATA KULIAH PILIHAN

No

Kode

Nama Mata Kuliah

Rincian sks

Module Handbook

T

P

L

J

Bidang : Aljabar

1

MAT6339

Aljabar Linear Terapan

3

 

 

3

Module Handbook

2

MAT6340

Teori Himpunan Samar

3

 

 

3

Module Handbook

3

MAT6341

Teori Persandian

3

 

 

3

Module Handbook

4

MAT6342

Teori Pengkodean

3

 

 

3

Module Handbook

5

MAT6343

Teori Modul

3

 

 

3

Module Handbook

6

MAT6344

Teori Semigrup

3

 

 

3

Module Handbook

Bidang : Analisis dan Geometri

7

MAT6345

Pengantar Topologi

3

 

 

3

Module Handbook

8

MAT6346

Pengantar Teori Ukuran Dan Integral Lebesque

3

 

 

3

Module Handbook

9

MAT6347

Pengantar Analisis Fungsional

3

 

 

3

Module Handbook

10

MAT6348

Sistem Geometri

3

 

 

3

Module Handbook

11

MAT6349

Geometri Fraktal

3

 

 

3

Module Handbook

12

MAT6350

Geometri Dimensi-n

3

 

 

3

Module Handbook

Bidang : Matematika Terapan

13

MAT6351

Pengantar Sistem Dinamik

3

 

 

3

Module Handbook

14

MAT6352

Matematika Teknik

3

 

 

3

Module Handbook

15

MAT6353

Matematika Aktuaria

3

 

 

3

Module Handbook

16

MAT6354

Masalah Nilai Awal Dan Syarat Batas

3

 

 

3

Module Handbook

17

MAT6355

Pengantar Teori Sistem

3

 

 

3

Module Handbook

18

MAT6356

Teori Optimisasi

3

 

 

3

Module Handbook

Bidang : Komputer

19

MAT6357

Pemrograman Berorientasi Objek

2

1

 

3

Module Handbook

20

MAT6358

Kecerdasan Buatan

2

1

 

3

Module Handbook

21

MAT6359

Data Mining

2

1

 

3

Module Handbook

22

MAT6360

Jaringan Komputer

2

1

 

3

Module Handbook

23

MAT6361

Pemrograman Desain Web

2

1

 

3

Module Handbook

24

MAT6362

Pengolahan Citra Digital

2

1

 

3

Module Handbook

Bidang : Statistika

25

MAT6363

Analisis Data Kategorik

2

1

 

3

Module Handbook

26

MAT6364

Statistika Nonparametrik

2

1

 

3

Module Handbook

27

MAT6365

Analisis Runtun Waktu

2

1

 

3

Module Handbook

28

MAT6366

Rancangan Percobaan

2

1

 

3

Module Handbook

29

MAT6367

Komputasi Statistika

2

1

 

3

Module Handbook

30

MAT6368

Teori Antrian

2

1

 

3

Module Handbook

31

MAT6269

Bahasa Inggris Matematika Lanjut

2

 

 

2

Module Handbook

Jumlah

80

12

 

92